Dofinansowanie dla przedsiębiorców

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2024?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.
Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia
ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w
wysokości:

Wśród priorytetów KFS 2024 są środki m.in. na:

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.  W większości urzędów nabory odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wnioski składane są na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

 

2. Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi dla firm oraz nawet do 95% dla osób fizycznych.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:
1. Zarejestrować się w BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register i wybrać odpowiednie szkolenie z naszej oferty.
2. Wybrać operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.
3. Podpisać Umowę wsparcia z operatorem.
4. Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział.
5. Ocenić usługę w BUR.
6. Złożyć dokumenty rozliczeniowe.

Informacje o naborach wniosków:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/dofinansowania-bur/#programy-regionalne

Potrzebujesz pomocy z wnioskiem?
Skontaktuj się z naszą specjalistką!
Marta tel: 883 407 700,