SZKOŁA Szkoła dwuletnia

Wizaż – Charakteryzacja

Wizaż – Charakteryzacja

Czesne 800

Wpisowe 600

Czas trwania: 2 lata

Zapisz się

Czas trwania: 2200 h / lekcyjnych
Koszt: wpisowe 600 zł, czesne: 800 zł / miesiąc * 20 mies.

Zawód : plastyk
Tytuł: Techniki scenograficzne
Specjalizacja : Charakteryzacja i wizaż

Policealne studium plastyczne, dwuletnie, z uprawnieniami szkoły publicznej

W Beauty Talent Academy zapraszamy Was do uczestniczenia w profesjonalnych zajęciach w szkole Wizażu i Charakteryzacji. Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną. Wejdź do świata sztuki makijażu razem z nami!

1. Historia sztuki

2. Rysunek i malarstwo

3. Rzeźba

4. Podstawy projektowania – stylizacja

5. Specjalizacja:

 

6. Multimedia i fotografia

7. Stylizacja fryzur

8. ABC przedsiębiorczości i rynek zawodowy