Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Kto może skorzystać z:

  1. bonu szkoleniowego:
    • Osoba bezrobotna do 30 roku życia
  2. Dofinansowanie do szkolenia:
    • osoba bezrobotna
    • osoba poszukująca pracy – będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy
    • pracująca w wieku 45 lat i powyżej

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenie z Urzędu Pracy lub należy:

Warunki przyznania bonu szkoleniowego i dofinansowania do szkolenia:

Przed przyznaniem bonu, osoba ubiegająca się o niego powinna znaleźć pracodawcę chętnego do zatrudnienia ją po odbytym szkoleniu lub w inny sposób wykazać, że szkolenie zwiększy szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji:  www.wroclaw.praca.gov.pl/-/55479-szkolenia-i-bony-szkoleniowe/